Kjøpe Bitcoin

mai 15, 2018 Off By Jane Beck

Kjøpe Bitcoin

Ønsker du å tjene litt ekstra penger kan det være smart å ta en titt på Bitcoin. De fleste snakker i dag om at Bitcoin er for ustabil til å være valuta. Det er for så vidt greit det. Det viktige for deg som ønsker å tjene penger på å kjøpe Bitcoin er at kursen går opp og ned. Den eneste måten å tjene penger på i enhver valuta er ved forandringene i kursen.

Kjøp dine første Bitcoin i dag og se hvor mye penger du kan tjene. Du skal ikke se bort i fra at kursen kan gå flere hundre posent på bare noen uker. Akkurat denne prisstigningen gjør at det blir veldig gøy og veldig spennende å være inn i Bitcoin med en investering. Den beste måten å tjene litt penger på er å prøve. Du får ikke igjen noe ved å ikke prøve. Så prøv. Da med deg noen kroner å se hvor god du er til å tolke markedet.

Se på historien

Hvis man ser på den historiske utviklingen til Bitcoin har kursen ofte bygd seg opp for deretter å crashe. Etter hvert crash bygger verdien seg opp til å crashe på et niva som ligger høyere enn forrige crash. På denne måten bygger verdien seg oppover selv om verden ved selve crashen går ned. Oppbygningen går også høyere enn forrige høyde. På denne måten går den opp og ned med en trendkurve som vokser.

I skrivende stund har Bitcoin falt fra 20.000 dollar til rundt 9.000 dollar. Det er derfor ganske sannsynlig at når verdien igjen starter å vokse vil kursen på et eller annet tidspunkt igjen gå over 20.000 dollar. Da vil du fort se en avkastning på investeringen på 4 eller 5 ganger det du har investert. Da snakker vi om god avkastning på investeringen. Det er akkurat dette som er det viktigste med Bitcoin på kort og medium sikt. God avkastning på investert kapital, invester derfor litt penger du også.

Du kan kjøpe Bitcoin hos https://bitway.no/kjope-bitcoin/